×
NL EN
Login

TESTER ECM APPLICATIES

Abn Amro

test orga

Duur: 6+ maanden

Budget: €80 Uurtarief

Locatie: Exloo

Aantal uren: 40

Publicatie datum: 08 Mar 2019

Startdatum: 13-Mar-2019

Status : Open

Reacties: 0

Opdrachtomschrijving

Algemene beschrijving

Het huidige Marjolein is een oude FileNet-applicatie die hard aan vernieuwing toe is. De nieuwe FileNet-omgeving van VWS is gebaseerd op IBM FileNet P8, Content Navigator, Case Manager met Case Builder en WebSphere. De onderliggende database maakt gebruik van MS SQL*Server en Transact SQL. De gebruikte programmeertalen zijn Java EE8, Javascript (MVC-framework Dojo) met HTML, CSS, Java beans, POJO’s, JSP’s en webservices.
Voor de ontwikkeling geldt dat wordt gewerkt binnen de voor de Rijksoverheid geldende standaarden voor software security, privacybescherming en toegankelijkheid voor visueel beperkte medewerkers (‘accessibility’). Gebruikersvriendelijkheid, performance en toegang via mobiele devices (‘responsive webdesign’) dienen te voldoen aan in de markt gangbare normen.
Om beheer en onderhoud zo eenvoudig mogelijk te maken, wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk functionaliteit van de generieke ECM-applicatie toe te passen en applicatiespecifieke functionaliteit tot een minimum te beperken.

Verder is het streven om zoveel mogelijk functionaliteit te realiseren met de standaard mogelijkheden die de FileNet-suite biedt. Alleen daar waar gewenste functionaliteit niet of niet doelmatig met de standaard software geconfigureerd kan worden, zal binnen de standaards van IBM Java (backend) en Javascript (frontend) gebruikt mogen worden. Tijdens de ontwikkel- en testfase wordt gebruikt gemaakt van JIRA i.c.m. Confluence en de Tosca-testsuite.

Opdracht

De testers zijn een belangrijke schakel bij het bewaken van de kwaliteit van de opgeleverde softwareproducten en documentatie. Het doel van deze opdracht is daarom het voorbereiden en uitvoeren van de technische en functionele systeemtesten, inclusief het beoordelen van de opgeleverde documentatie.
Meer concreet bestaan de werkzaamheden uit het reviewen van de testbasis (o.b.v. usecases en requirements), het voorbereiden en uitvoeren van de testen en het bevindingenbeheer. Taken worden waar mogelijk uitgevoerd met behulp van Tosca, een testtool voor geautomatiseerd testen.
Na oplevering van het geüpgradede Marjolein moeten de functioneel beheerders van VWS in staat zijn zelfstandig regressietesten met behulp van Tosca uit te voeren. De testers zijn ervoor verantwoordelijk dat dit mogelijk wordt. De testers bieden ook ondersteuning aan de functioneel beheerders bij de voorbereiding en uitvoering van de FAT- en GAT-testen.

De tester moet zelfstandig de werkzaamheden kunnen uitvoeren, maar participeert ook in een scrumteam, is aanwezig bij de scrummeetings en levert input voor de productbacklog, de sprintplanningen, de reviews etc. Samenwerking en “collegiaal sparren” spelen hierbij een cruciale rol.
Voor de hier beschreven werkzaamheden is VWS op zoek naar een tester met kennis van het ECM-Domein (case-, document- en workflowmanagement). Ook beschikt de tester over testervaring in een scrumomgeving en is bij voorkeur CAT gecertificeerd (‘Certified Agile Tester’). Daarnaast is ervaring/certificering met testautomatisering een pré, bij voorkeur de TOSCA-testsuite.

Taken

Het karakter van de testopdracht is tweeledig

  • Tijdens het project moeten de opgeleverde producten door middel van technische en functionele testen beoordeeld worden op juistheid, volledigheid en kwaliteit. De basis hiervoor zijn de use cases, gegevensinteractiemodellen en andere documentatie, die kan dienen als testbasis. Het begeleiden van de functioneel beheerders bij het opzetten en uitvoeren van functionele acceptatietesten (FAT) hoort hierbij;

  • Voor de gewijzigde FileNet-applicaties in gebruik genomen kunnen worden, moet door de gebruikersorganisatie een gebruikersacceptatietest (GAT) worden uitgevoerd. Het begeleiden van de functioneel beheerders bij het opzetten van deze GAT en het begeleiden van de gebruikers bij het uitvoeren hiervan maakt onderdeel uit van de opdracht.

Samengevat omvatten de taken van de tester het volgende

  • reviewen van testbasis op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid;

  • opstellen en uitvoeren van technische en functionele systeemtesten, waar mogelijk met gebruikmaking van de TOSCA-testsuite;

  • opstellen en uitvoeren van geautomatiseerde regressietesten met de TOSCA-testsuite;

  • opleiden en ondersteunen van de functionele beheerorganisatie in het gebruik van de TOSCA-testsuite;

  • begeleiden van FAT- en GAT-testen;

  • registreren en beheren van testbevindingen in JIRA;

De Sprintplanningen vinden op een vaste dag in de week plaats. Projectmedewerkers die niet een volle week werken dienen op een nog op te geven dag aanwezig te zijn in het kantoor in Den Haag. Met het oog op de Sprintplanningen kan verlof alleen met instemming vooraf van de Opdrachtgever worden opgenomen.
Vroegtijdige beëindiging
Gezien de ontwikkelingen binnen de digitaliseringprojecten van VWS bestaat de kans dat de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd. Dit zal gebeuren met het in acht nemen van een minimale opzegtermijn van 1 maand.

Eisen & wensen

Aanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). 

De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van functionele en technische systeemtesten op basis van use cases, gegevensinteractiemodellen en gedocumenteerde requirements.
De kandidaat heeft in minimaal één project ervaring opgedaan met het testen van ECM-toepassingen (case-, document- en workflowmanagement)

Wens

De mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met het voorbereiden en uitvoeren van functionele en technische systeemtesten op basis van use cases, gegevensinteractiemodellen en gedocumenteerde requirements
Goede communicatieve vaardigheden, initiatiefrijk en zowel zelfstandig als in scrumteam-verband kunnen werken
De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met testautomatisering, bij voorkeur met de TOSCA-testsuite
De kandidaat is CAT gecertificeerd

Geïnteresseerd in deze opdracht?
Upload een motivatie video of schrijf hieronder je motivatie. Wij adviseren je om gebruik te maken van een video aangezien dit je kansen op het verkrijgen van de opdracht aanzienlijk vergroot! Onderscheid jezelf van andere sollicitanten!

Als jouw persoonlijke profiel 100% is ingevuld hoef je alleen je motivatie op te sturen. Het bijvoegen van een cv is alleen noodzakelijk indien je profiel niet volledig is. Let op, je valt minder op bij opdrachtgevers als je profiel onvolledig is.